Missió

L'Acord executiu 14485/2022, del dia 27 d’abril, pel qual es crea l'Oficina de Projectes Europeus (FOU núm. 536, del dia 20 de maig) implementa l'OPE com a servei de gestió i de suport integral als projectes de recerca europeus i internacionals de la UIB, on els investigadors poden adreçar-se per a qualsevol tràmit o consulta referent a projectes de recerca o captació de talent investigador, tant en la fase de sol·licitud, com durant l'execució, i justificació, així com la revisió tècnica i econòmica final.

Són funcions de l’OPE:

  1. Informar i assessorar els investigadors de la Universitat de les Illes Balears sobre convocatòries de projectes europeus i internacionals i difondre-les entre aquests mateixos investigadors, així com dur a terme la gestió integral dels projectes de programes d'R+D+I d'àmbit europeu i internacional.
  2. Promoure la participació del personal investigador de la UIB en projectes de recerca internacionals, en particular en el programa marc de la Unió Europea.
  3. Donar suport a la preparació de projectes de recerca internacionals liderats pel personal investigador de la UIB.
  4. Donar suport a la gestió tècnica i econòmica de projectes europeus de la UIB.
  5. Fomentar la col·laboració amb altres entitats nacionals i internacionals en el marc de projectes d’investigació internacionals i donar suport a la cerca de socis per participar en propostes en consorci.
  6. Promoure la formació i l’especialització de gestors de projectes en l'àmbit europeu, així com la seva posada al dia sobre els programes internacionals de finançament de la recerca, i en particular el programa marc de la Unió Europea.
  7. Altres actuacions que contribueixin a la màxima participació de la UIB en programes de recerca internacionals.

 

Visió

L'OPE pretén esdevenir una oficina que doni un impuls decidit a la participació a la UIB a projectes de recerca europeus i internacionals, especialment als de les convocatòries dels programes marc d’R+D+I de la Unió Europea, tot fomentant el lideratge de propostes per part de la nostra institució. De manera especial, l’OPE vol acompanyar personal investigador de la UIB a la consecució de  més projectes, a augmentar l’atracció de talent investigador extern i a facilitar tots el processos que van des de la idea de projecte fins a la seva finalització.